Zdravé Ktišsko

 

Vítáme Vás na webových stránkách občanského sdružení Zdravé Ktišsko, které bylo založeno v červnu 2011 lidmi, jež mají tuto část Šumavského podhůří rádi a kterým není její další osud lhostejný.
Prvotním impulzem pro vznik občanského sdružení byly iniciativy spojené s obnovením těžby v lomu Ktiš a s tím související rozhodovací a schvalovací procesy. A také fakt, že dlouhodobou a přírodu devastující těžbu granátové rudy, která negativně a nevratně změní krajinu kolem Ktiše, zničí výjimečně čisté životní prostředí a několik desetiletí bude znepříjemňovat život všem obyvatelům v okolí, považujeme za velmi nešťastný a nevhodný způsob rozvoje Ktišška.
Chtěli bychom, aby se tyto webové stránky staly v celé věci zdrojem veškerých dostupných informací a platformou pro výměnu názorů a myšlenek všech zainteresovaných.
Nechceme se ale věnovat pouze lomu. Občanské sdružení se bude snažit pomáhat a ve spolupráci se všemi lidmi podobného smýšlení usilovat o to, aby okolí Ktiše zůstalo krásné, zdravé a čisté i pro příští generace!

Tato obrovská a mnohými dosud nedoceněná deviza se nedá ničím nahradit!