Aktualizovaný plán těžby v DP Ktiš PDF Tisk Email

V samotném závěru správního řízení o výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných rostlin, o kterém píšeme v jiné rubrice, firma Garnet Group, a.s., předložila správnímu orgánu aktualizovaný plán otvírky, přípravy a dobývání pro DP Ktiš.
V plánu se pokusila vyhnout obecnímu pozemku p. č. 43/35 v dobývacím prostoru. V podstatě rozdělila původní plán ochranným pilířem s obecním pozemkem na dvě části, snížila už tak nízkou výtěžnost ložiska na pouhých 7 % a při zachování maximální roční těžby 50.000 tun snížila dobu těžby na 13 let.
Tímto pokusem jasně odmítla uzavřít dohodu o spolupráci s obcí a definitivně popřela svá dřívější tvrzení o zájmu na rozvoji obce a blahobytu jejích občanů.
Zřetelně ukázala svoji aroganci vůči nám všem, kteří tu žijeme, pracujeme či odpočíváme na svých chatách nebo chalupách a popřela naše právo rozhodovat o svém zdraví a životním prostředí.
Podle novely horního zákona, která odstranila ze zákona odstavce o vyvlastnění pozemků v dobývacích prostorech a narovnala tak vztahy mezi státem a vlastníky pozemků, stejně musí dojít k dohodě s obcí o povolení těžby na jejím území. Navíc si myslíme, že pozemek obce bude i tak těžbou výrazně dotčen a jsme přesvědčeni, že podají-li opět žádost o licenci k těžbě, těžko přesvědčí báňský úřad o hospodárnosti využití ložiska a o tom, že udělali maximum pro uzavření dohody.
Aktualizovaný POPD pro DP Ktiš je uveden v sekci Dokumenty – archiv pod stejným názvem.

Pozn. administratora: soubor je komprimovaný, proto doporučujeme stáhnout do PC a následně "odzipovat".